Home

MALAUM UNI-ID: 200972TAF

Eetika ja IT

Mis on eetikakoodeks? Eetikakoodeksiks nimetatakse tavaliselt kutseala kutse-eetika normide või organisatsioonis kehtestatud kõlbeliste ja sotsiaalsete põhimõtete kirjapandud kogu. Kutseala eetikakoodeks on näiteks arstidel (Hippokratese vanne), juristidel, ajakirjanikel jne, samas aga võib eetikakoodeks olla ka kodanikuühendustel, asutustel, korporatsioonidel jne.[1] Valisin enda teema eetika koodeksiks Eesti Infotehnoloogia Kolledži üliõpilase eetikakoodeksi. Valisin selle, seetõõtu et minu arvates peaks olema: lühike, arusaadav ja otsekohene, ei tekiks halle alasid koodeksis. EetikakoodeksiContinue reading “Eetika ja IT”

Andmeturveː tehnoloogia, koolitus ja reeglid

Trollimine Internetitroll on internetis anonüümselt tegutsev füüsiline isik, kes teeb poliitilistel või majandusliku kasu saamise eesmärkidel või isiklikel motiividel veebikogukondades (näiteks arutelufoorumites, jututubades või blogides) kuritahtlikke šokeerivaid avaldusi, õhutab tülisid ja vihkamist, kruvib üles pingeid, propageerib rassismi, šovinismi vms. Internetitrolli tüüpilised tunnused on anonüümne tegutsemine; immuunsus kriitikale ja loogilistele argumentidele: internetitrolliga ei ole võimalik mõistlikku juttu ajada; kaastunde puudumine: internetitrollide üks töövahend on teiste inimeste tunnetel trampimine; sotsiaalse vastutuse puudumine; viisakuse puudumine; rünnaku suunamine alatiContinue reading “Andmeturveː tehnoloogia, koolitus ja reeglid”


Create your website at WordPress.com
Get started